Terugbetaling ziekenfonds

Wist je dat je bij ieder ziekenfonds een terugbetaling hebt bij consultaties naar diëtist?

Hierbij een overzicht wat ieder ziekenfonds terug betaalt bij consultaties voedingsadvies:

  • CM: éénmalige terugbetaling van van 10 euro per consultatie tot maximaal 40 euro
  • Bond Moyson: helft van de consultaties worden terug betaald tot een maximaal bedrag van 250 euro
  • OZ: jaarlijkse terugbetaling van 25 euro na 4 consultaties
  • Partena: twééjaarlijkse terugbetaling van van 10 euro per consultatie tot maximaal 40 euro. 8 bijkomende terugbetalingen van 10 euro per consultatie wanneer je doktersvoorschrift hebt
  • Vlaams en Neutraal Ziekenfonds: jaarlijkse terugbetaling van van 10 euro per consultatie tot maximaal 50 euro per kalenderjaar
  • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen: jaarlijkse terugbetaling van van 10 euro per consultatie tot maximaal 50 euro per kalenderjaar
  • Liberale Mutualiteit: jaarlijkse terugbetaling van van 10 euro per consultatie tot maximaal 60 euro per kalenderjaar
  • Kas van de sociale solidariteit van Railcare: jaarlijkse terugbetaling van 20 euro per consultatie (beperkt tot het werkelijk betaalde bedrag) tot maximaal 6 consultaties per kalenderjaar

Die documenten voor terugbetaling van ieder ziekenfonds heb ik liggen en wordt bij eerste consultatie overlopen.

Diabeten met diabetespas hebben daarnaast nog recht op 2 consultaties van 30 minuten voor 19,5 euro waarvan 14,63 euro terugbetaald wordt.